โครงสร้างภายในของอินเวอร์เตอร์

โครงสร้างภายในของ Inverter
ประกอบด้วย
          1. วงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ทำหน้าที่แปลงไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟ  AC. power supply (50 Hz) ให้เป็นไฟตรง (DC Voltage)
          2. วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ทำหน้าที่แปลงไฟตรง (DC Voltage)  ให้เป็นไฟสลับ (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้
          3. วงจรควบคุม (Control Circuit) ซึ่งทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ และวงจรอินเวอร์เตอร์

           บ.เอ-รีไซเคิล มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน และการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางเราจำหน่าย Inverter ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น
อาทิเช่น
ขายINVERTER MITSUBISHI
ขายINVERTER FUJI
ขายINVERTER ABB
ขายINVERTER OMRON
ขายINVERTER YASKAWA

โทร 02-9444781, 02-9445758, 02-9446166

Inverter คืออะไร

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คืออะไร
          บางครั้งจะเรียกว่า "V/F Control"

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์
        อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับมีรูปคลื่นซายน์ แต่เอาท์พุตของInverterจะมีรูปคลื่นแตกต่างจากรูปซายน์ และยังมีวงจรควบคุม (Control Circuit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสม

ขาย INVERTER ,อินเวอร์เตอร์, ขายINVERTER MITSUBISHI, ขายINVERTER FUJI, ขายINVERTER ABB, ขายINVERTER OMRON, ขายINVERTER YASKAWA

โทร 02-9444781, 02-9445758, 02-9446166