วิธีสั่งซื้อสินค้า

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงิน
-   ธนาคารกรุงเทพ
    ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ-รีไซเคิล กรุ๊ป 
    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  สาขาปตท. ถนนรามอินทรา
    
    
เลขที่บัญชี : 024-7-01712-2

-   ธนาคารกสิกรไทย 
    ชื่อบัญชี : พัทธ์ธีรา ศักดิ์ณรงค์เดช(วินทุพราหมณกุล) 
    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขารามอินทรา 
    
เลขที่บัญชี : 088-2-74914-2
-   ธนาคารกสิกรไทย 
    ชื่อบัญชี : หสม. เอ-รีไซเคิลกรุ๊ป
    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาถนนนวลจันทร์
    
เลขที่บัญชี : 984-2-12364-7