โครงสร้างภายในของอินเวอร์เตอร์

โครงสร้างภายในของ Inverter
ประกอบด้วย
          1. วงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ทำหน้าที่แปลงไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟ  AC. power supply (50 Hz) ให้เป็นไฟตรง (DC Voltage)
          2. วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ทำหน้าที่แปลงไฟตรง (DC Voltage)  ให้เป็นไฟสลับ (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้
          3. วงจรควบคุม (Control Circuit) ซึ่งทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์ และวงจรอินเวอร์เตอร์

           บ.เอ-รีไซเคิล มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน และการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางเราจำหน่าย Inverter ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น
อาทิเช่น
ขายINVERTER MITSUBISHI
ขายINVERTER FUJI
ขายINVERTER ABB
ขายINVERTER OMRON
ขายINVERTER YASKAWA

โทร 02-9444781, 02-9445758, 02-9446166