Inverter คืออะไร

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คืออะไร
          บางครั้งจะเรียกว่า "V/F Control"

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์
        อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับมีรูปคลื่นซายน์ แต่เอาท์พุตของInverterจะมีรูปคลื่นแตกต่างจากรูปซายน์ และยังมีวงจรควบคุม (Control Circuit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสม

ขาย INVERTER ,อินเวอร์เตอร์, ขายINVERTER MITSUBISHI, ขายINVERTER FUJI, ขายINVERTER ABB, ขายINVERTER OMRON, ขายINVERTER YASKAWA

โทร 02-9444781, 02-9445758, 02-9446166